het atelier grafiekkunst

In eerste instantie zijn de ateliers toegerust op het drukken op papier, daarnaast komt ook het drukken op hout, stof, karton, textiel en andere dragers aan bod. Binnen de opdrachten wordt vanaf het begin ruimte gelaten voor een eigen interpretatie en visie, om zodoende een persoonlijk ontwikkelingsproces te stimuleren. De studenten zullen steeds gemotiveerd worden eigen keuzes te maken. Naarmate ze zich bepaalde keuzes en/of een bepaalde werkrichting toe-eigenen, kunnen hieruit individuele opdrachten ontwikkeld worden. In het lessenpakket wordt tevens het beeld van de hedendaagse kunstwereld op grafisch gebied besproken.

Het steunvak kunst en cultuur wordt volledig geïntegreerd in het atelier.

De steunvakken levend model en waarnemingstekenen zijn optioneel.

Grafiek

atelier grafiek
atelier grafiek
atelier grafiek
atelier grafiek

In het atelier grafiek staat enerzijds de beheersing van de verschillende historische en hedendaagse grafische technieken centraal: etsen, linodrukken, houtsnede, monotype en collografie.
Anderzijds wordt er voldoende ruimte gelaten tot experiment, waarbij de student individueel begeleid wordt volgens zijn interesses en in functie van zijn artistiek werk.

lithografie

atelier lithografie
atelier lithografie

Lithografie, ook wel steendruk genoemd, is een grafische techniek, die tot de vlakdruk behoort. Het drukken met zuivere kalkstenen is een vaardigheid. In het atelier lithografie leer je de stappen van het ambacht maar de verkenning van de picturale mogelijkheden en de creatieve input zijn zeker even belangrijk.

zeefdruk

atelier zeefdruk atelier zeefdruk
atelier zeefdruk

In het atelier steendruk wordt gewerkt in twee richtingen: enerzijds wordt aandacht besteed aan het aanleren van de technische vaardigheden van het zeefdrukken, anderzijds wordt er ook gewerkt aan de toepassing van deze techniek om tot een resultaat te komen dat ontstaat vanuit een persoonlijke creatieve inbreng.