de specialisatie

Na het beëindigen van een opleiding kan je onder toelatingsvoorwaarden nog twee jaar verder specialiseren in de gekozen optie.
In deze kortlopende specialisatie staat het persoonlijk artistiek project centraal.